18 October 2013

"Pelaris"


Perkataan pelaris sinonim dengan aktiviti jual beli dalam perniagaan. Pelaris juga merupakan satu "teknik promosi secara batin", dengan erti kata lain ianya bertujuan untuk barangan jualan seseorang menjadi cepat laku kerana ia mempunyai "aura" tertentu. Namun apabila pelaris di salah ertikan iaitu dengan bantuan sihir dan jin terlibat di dalamanya, itulah yang menyebabkan ianya jatuh hukum syirik dan ianya adalah salah disisi agama Islam. Dalam mencipta pelaris yang sesuai, ianya haruslah dilakukan berlandaskan hukum syariat yang digariskan dalam Islam yakni tidak bercanggah dengan apa yang dibenarkan dalam Islam.

Dalam Al-quarn sendiri isi kandungannya sangatlah lengkap, Allah sudah memberikan garis panduan kepada umatnya dalam segala hal. Selain daripada ayat 1000 dinar, ayat suci Al-quran ( surah faathir:ayat 29-30) yang boleh kita amalkan dalam perniagaan ialah seperti di bawah:


Terjemahannya:
Ayat 29

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian; "


Ayat 30 
"Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya)".
Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah menjadikan Al-quran dan sunnah nabi sebagai panduan hidup kerana ianya adalah harta paling bernilai yang ditinggalkan Rasulullah buat umatnya. Barang siapa yang berpegang teguh pada kedua-duanya yakni Al-quran dan sunnah nescaya hidupnya dirahmati oleh Allah SWT di dunia dan akhirat, InsyaAllah.

No comments:

Post a Comment