21 October 2013

Renungan Bersama

Bismillahirramanirrahim,

Manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah SWT, Di mana Allah mengurniakan akal kepada manusia untuk kita berfikir serta dapat membezakan pekara yang baik dan buruk. Inilah yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Lihatlah bertapa tingginya darjat seorang manusia dan bertapa sayangnya Allah pada hambanya. Namun adakah kita menggunakan anugerah yang istemewa ini dengan sebaik-baiknya? Setiap manusia Allah telah kurniakan kekuatan dan kelebihan tertentu, namun hanya diri kita sendiri yang mampu untuk gali dan korek apa kelebihan dan kekurangan yang terpendam dalam diri kerana hanya kita yang betul-betul kenal siapa diri kita seadanya. Pengalaman amat penting untuk membina kelebihan dan kemahiran kerana daripada pengalaman kita dapat mempelajari sesuatu yang belum pernah kita alami.


No comments:

Post a Comment